Čo prinášame

Jedným z projektov, ktorý prinášame obyvateľom mesta je Požičovňa zdravotníckych pomôcok. Jedná sa o novú službu, ktorú ocenia predovšetkým občania v domácej ošetrovateľskej starostlivosti.

Naším cieľom je požičať ľuďom, ktorí to potrebujú, zdravotnícku pomôcku alebo prístroj, ktorý im prinesie úľavu od zdravotných problémov, napomôže v rekonvalescencii alebo plnohodnotnejšiemu životu.

Pomôcky sú určené prevažne pre ľudí postihnutých neurologickými a motorickými poruchami pohybového systému, ležiacim pacientom, nevládnym a ťažko zdravotne postihnutým.

Zdravotnícke pomôcky požičiavame za poplatok počas doby, pokiaľ pacientovi vznikne nárok na preplatenie zdravotníckej pomôcky zo zdravotného poistenia, alebo ak mu takýto nárok nevzniká a nemôže si ju dovoliť kúpiť.